Cablu transport si distributie energie electrica in retele, cablu cupru sau aluminiu, armat sau nearmat.Cabluri de energie CYAbY, ACYAbY, CYY, ACYY, CYAbY-F, ACYAbY-F, CYY-F, ACYY-F, CYABY. Tipuri uzuale de cablu:CYABY 2×1.5, CYABY 2×1.5, CYABY 2×2.5, CYABY 2×4, CYABY 2×6, CYABY 2×10, CYABY 2×16, CYABY 3×1.5, CYABY 3×2.5, CYABY 3×4, CYABY 3×6, ACYABY-F 3×4, ACYABY-F 3×6, ACYABY-F 3×10, ACYABY-F 3×16, ACYABY-F 3×25, ACYABY-F 3×35, ACYABY-F 3×50, ACYABY-F 3×70, CYY 2×1.5, CYY 2×2.5, CYY 2×4, CYY 2×6, CYY 2×10, CYY 2×16, CYY 3×1.5, CYY 3×2.5, CYY 3×4, CYY 3×6

Cabluri de energie CYAbY, ACYAbY, CYY, ACYY, CYAbY-F, ACYAbY-F, CYY-F, ACYY-F
CYABY

CYABY 2×1.5
CYABY 2×1.5
CYABY 2×2.5
CYABY 2×4
CYABY 2×6
CYABY 2×10
CYABY 2×16
CYABY 3×1.5
CYABY 3×2.5
CYABY 3×4
CYABY 3×6
CYABY 3×10
CYABY 3×16
CYABY 3×25
CYABY 3×35
CYABY 3×50
CYABY 3×70
CYABY 3×95
CYABY 3×120
CYABY 3×150
CYABY 3×185
CYABY 3×240
CYABY 3×25+16
CYABY 3×35+16
CYABY 3×50+25
CYABY 3×70+35
CYABY 3×95+50
CYABY 3×120+70
CYABY 3×150+70
CYABY 3×185+95
CYABY 3×240+120
CYABY 4×1.5
CYABY 4×2.5
CYABY 4×4
CYABY 4×6
CYABY 4×10
CYABY 4×16
CYABY 4×25
CYABY 4×35
CYABY 4×50
CYABY 4×70
CYABY 4×95
CYABY 4×185
CYABY 5×1.5
CYABY 5×2.5
CYABY 5×4
CYABY 5×6
CYABY 5×10
CYABY 5×16
CYABY 5×25
CYABY 5×35

CYABY-F
CYABY-F 2×1.5
CYABY-F 2×2.5
CYABY-F 2×4
CYABY-F 2×6
CYABY-F 2×10
CYABY-F 2×16
CYABY-F 3×1.5
CYABY-F 3×2.5
CYABY-F 3×4
CYABY-F 3×6
CYABY-F 3×10
CYABY-F 3×16
CYABY-F 3×25
CYABY-F 3×35
CYABY-F 3×50
CYABY-F 3×70
CYABY-F 3×95
CYABY-F 3×120
CYABY-F 3×150
CYABY-F 3×185
CYABY-F 3×240
CYABY-F 3×25+16
CYABY-F 3×35+16
CYABY-F 3×50+25
CYABY-F 3×70+35
CYABY-F 3×95+50
CYABY-F 3×120+70
CYABY-F 3×150+70
CYABY-F 3×185+95
CYABY-F 3×240+120
CYABY-F 4×1.5
CYABY-F 4×2.5
CYABY-F 4×4
CYABY-F 4×6
CYABY-F 4×10
CYABY-F 4×16
CYABY-F 4×25
CYABY-F 4×35
CYABY-F 4×50
CYABY-F 4×70
CYABY-F 4×95
CYABY-F 4×185
CYABY-F 5×1.5
CYABY-F 5×2.5
CYABY-F 5×4
CYABY-F 5×6
CYABY-F 5×10
CYABY-F 5×16
CYABY-F 5×25
CYABY-F 5×35
ACYABY

ACYABY 2×4
ACYABY 2×6
ACYABY 2×10
ACYABY 2×16
ACYABY 3×4
ACYABY 3×6
ACYABY 3×10
ACYABY 3×16
ACYABY 3×25
ACYABY 3×35
ACYABY 3×50
ACYABY 3×70
ACYABY 3×95
ACYABY 3×120
ACYABY 3×150
ACYABY 3×185
ACYABY 3×240
ACYABY 3×25+16
ACYABY 3×35+16
ACYABY 3×50+25
ACYABY 3×70+35
ACYABY 3×95+50
ACYABY 3×120+70
ACYABY 3×150+70
ACYABY 3×185+95
ACYABY 3×240+120
ACYABY 4×4
ACYABY 4×6
ACYABY 4×10
ACYABY 4×16
ACYABY 4×25
ACYABY 4×35

ACYABY-F

ACYABY-F 2×4
ACYABY-F 2×6
ACYABY-F 2×10
ACYABY-F 2×16
ACYABY-F 3×4
ACYABY-F 3×6
ACYABY-F 3×10
ACYABY-F 3×16
ACYABY-F 3×25
ACYABY-F 3×35
ACYABY-F 3×50
ACYABY-F 3×70
ACYABY-F 3×95
ACYABY-F 3×120
ACYABY-F 3×150
ACYABY-F 3×185
ACYABY-F 3×240
ACYABY-F 3×25+16
ACYABY-F 3×35+16
ACYABY-F 3×50+25
ACYABY-F 3×70+35
ACYABY-F 3×95+50
ACYABY-F 3×120+70
ACYABY-F 3×150+70
ACYABY-F 3×185+95
ACYABY-F 3×240+120
ACYABY-F 4×4
ACYABY-F 4×6
ACYABY-F 4×10
ACYABY-F 4×16
ACYABY-F 4×25
ACYABY-F 4×35
CYY

CYY 1×1.5
CYY 1×2.5
CYY 1×4
CYY 1×6
CYY 1×10
CYY 1×16
CYY 1×25
CYY 1×35
CYY 1×70
CYY 1×95
CYY 1×120
CYY 1×150
CYY 1×185
CYY 1×240
CYY 1×300
CYY 2×1.5
CYY 2×2.5
CYY 2×4
CYY 2×6
CYY 2×10
CYY 2×16
CYY 3×1.5
CYY 3×2.5
CYY 3×4
CYY 3×6
CYY 3×10
CYY 3×16
CYY 3×25
CYY 3×35
CYY 3×50
CYY 3×70
CYY 3×95
CYY 3×120
CYY 3×150
CYY 3×185
CYY 3×240
CYY 3×25+16
CYY 3×35+16
CYY 3×50+25
CYY 3×70+35
CYY 3×95+50
CYY 3×120+70
CYY 3×150+70
CYY 3×185+95
CYY 3×240+120
CYY 3×1.5 0.5kv
CYY 3×4 0.5kv
CYY 3×6 0.5kv
CYY 4×1.5
CYY 4×2.5
CYY 4×4
CYY 4×6
CYY 4×10
CYY 4×16
CYY 4×25
CYY 4×35
CYY 4×50
CYY 4×70
CYY 4×95
CYY 4×1.5 0.5kv
CYY 4×4 0.5kv
CYY 4×6 0.5kv
CYY 5×1.5
CYY 5×2.5
CYY 5×4
CYY 5×6
CYY 5×10
CYY 5×16
CYY 5×25
CYY 5×35
CYY 5×1.5 0.5kv
CYY 5×6 0.5kv

CYY-F

CYYF 1×1.5
CYY-F 1×2.5
CYY-F 1×4
CYY-F 1×6
CYY-F 1×10
CYY-F 1×16
CYY-F 1×25
CYY-F 1×35
CYY-F 1×50
CYY-F 1×70
CYY-F 1×95
CYY-F 1×120
CYY-F 1×150
CYY-F 1×185
CYY-F 1×240
CYY-F 1×300
CYY-F 2×1.5
CYY-F 2×2.5
CYY-F 2×4
CYY-F 2×6
CYY-F 2×10
CYY-F 2×16
CYY-F 3×1.5
CYY-F 3×2.5
CYY-F 3×4
CYY-F 3×6
CYY-F 3×10
CYY-F 3×16
CYY-F 3×25
CYY-F 3×35
CYY-F 3×50
CYY-F 3×70
CYY-F 3×95
CYY-F 3×120
CYY-F 3×150
CYY-F 3×185
CYY-F 3×240
CYY-F 3×25+16
CYY-F 3×35+16
CYY-F 3×50+25
CYY-F 3×70+35
CYY-F 3×95+50
CYY-F 3×120+70
CYY-F 3×150+70
CYY-F 3×185+95
CYY-F 3×240+120
CYY-F 4×1.5
CYY-F 4×2.5
CYY-F 4×4
CYY-F 4×6
CYY-F 4×10
CYY-F 4×16
CYY-F 4×25
CYY-F 4×35
CYY-F 4×50
CYY-F 4×70
CYY-F 4×95
CYY-F 5×1.5
CYY-F 5×2.5
CYY-F 5×4
CYY-F 5×6
CYY-F 5×10
CYY-F 5×16
CYY-F 5×25
CYY-F 5×35
ACYY

ACYY 1×4
ACYY 1×6
ACYY 1×10
ACYY 1×16
ACYY 1×25
ACYY 1×35
ACYY 1×50
ACYY 1×70
ACYY 1×95
ACYY 1×120
ACYY 1×150
ACYY 1×185
ACYY 1×240
ACYY 2×4
ACYY 2×6
ACYY 2×10
ACYY 2×16
ACYY 3×4
ACYY 3×6
ACYY 3×10
ACYY 3×16
ACYY 3×25
ACYY 3×35
ACYY 3×50
ACYY 3×70
ACYY 3×95
ACYY 3×120
ACYY 3×150
ACYY 3×185
ACYY 3×240
ACYY 3×25+16
ACYY 3×35+16
ACYY 3×50+25
ACYY 3×70+35
ACYY 3×95+50
ACYY 3×120+70
ACYY 3×150+70
ACYY 3×185+95
ACYY 3×240+120
ACYY 4×4
ACYY 4×6
ACYY 4×10
ACYY 4×16
ACYY 4×25
ACYY 4×35

ACYY-F

ACYY-F 1×4
ACYY-F 1×6
ACYY-F 1×10
ACYY-F 1×16
ACYY-F 1×25
ACYY-F 1×35
ACYY-F 1×50
ACYY-F 1×70
ACYY-F 1×95
ACYY-F 1×120
ACYY-F 1×150
ACYY-F 1×185
ACYY-F 1×240
ACYY-F 2×4
ACYY-F 2×6
ACYY-F 2×10
ACYY-F 2×16
ACYY-F 3×4
ACYY-F 3×6
ACYY-F 3×10
ACYY-F 3×16
ACYY-F 3×25
ACYY-F 3×35
ACYY-F 3×50
ACYY-F 3×70
ACYY-F 3×95
ACYY-F 3×120
ACYY-F 3×150
ACYY-F 3×185
ACYY-F 3×240
ACYY-F 3×25+16
ACYY-F 3×35+16
ACYY-F 3×50+25
ACYY-F 3×70+35
ACYY-F 3×95+50
ACYY-F 3×120+70
ACYY-F 3×150+70
ACYY-F 3×185+95
ACYY-F 3×240+120
ACYY-F 4×4
ACYY-F 4×6
ACYY-F 4×10
ACYY-F 4×16
ACYY-F 4×25
ACYY-F 4×35